skip to Main Content

de hei op...!

Wat is er nodig in jullie team en wat betekent dat voor de voorbereiding en de uitvoering van een geplande heidag? 
Beeldvorming en bewustwording: 
“Hoe ervaren we de taak en de samenwerking?”
Visie- of meningsvorming:“Waar staan we voor? “Waar gaan we voor?
Besluitvorming/planvorming: “Wat kiezen we? Hoe gaan we het (anders) doen?”
Creatie van beweging: “Wat verwachten we nu van elkaar”

Werkwijze

Het faciliteren van teamdag(en) vraagt dat in korte tijd vertrouwen tussen team en facilitator wordt opgebouwd. Mede hierom worden vooraf de inhoudelijke thema’s en wederzijdse verwachtingen besproken in een teamgesprek of in gesprekken met individuele teamleden. Op basis hiervan wordt werkvormen gekozen en het programma samengesteld waarmee het beoogd resultaat kan worden behaald.

Back To Top