Skip to content

de hei op...!

Wat maakt een heidag tot een succes? Dat begint met in de voorbereiding stil te staan wat de functie is van de heidag.

  • Beeldvorming:  Hoe loopt het? Hoe ervaren we de samenwerking? Wat gaat goed, en wat niet?
  • Visievorming:   Waar staan we voor? Waar gaan we echt voor?
  • Planvorming:    “Wat kiezen we? Wat gaan we het (anders) doen, wat doen we niet? Welke besluiten nemen we?
  • Confrontatie en beweging:  “Wat verwachten we van elkaar? Hoe ver gaan onze ambities? Wat betekent dit?

Om een ‘heidag’ of ’teamdag’ goed te kunnen faciliteren hebben we een gesprek over de thema’s en de wederzijdse verwachtingen. We bepalen wie bij de voorbereiding worden betrokken, wat jullie zelf doen en wat jullie van mij als facilitator/dagvoorzitter verwachten.

Amarant biedt in Noord Brabant zorg aan mensen met een beperking in de vorm van ambulante begeleiding, dagbesteding, werk en/of wonen met zorg. Clustermanager Tilly Jumelet van werk- en dagbesteding ‘de Cirkel’ te Tilburg:

“Binnen Amarant heeft Vincent voor de zorgprofessionals van het cluster werk- en dagbesteding ‘De Cirkel’ een teamdag ingevuld. Hij heeft hier in de voorbereiding veel tijd besteed aan het achterhalen van de vraag en het afspreken van de te behalen doelstellingen. Hij heeft daar vervolgens een prettig afwisselende dag van gemaakt waarbij actieve spelelementen werden afgewisseld door serieuzere werkvormen.
De teamleden hebben deze dag als prettig en leerzaam ervaren, en daarbij heeft het gehele programma een goede aanzet gegeven voor het teamontwikkel-plan zoals dat nu verder vormgegeven kan worden. Vincent, bedankt voor je snelle en doeltreffende insteek van deze dag!”

Back To Top