Skip to content

Hoe werkt intervisie?

Intervisie is een manier van leren in organisaties. Een collegiaal leerproces waarbij kennis en ervaring wordt gedeeld maar waarbij vooral de professionele opvattingen en het gedrag van de beroepsbeoefenaar centraal staan.

In een (vaste) groep brengen deelnemers om de beurt een vraagstuk in uit de praktijk. In overleg met de inbrenger van het vraagstuk kiest de begeleider vooraf een methode die het best aansluit bij het vraagstuk. Door de vragen die de groep aan de inbrenger van een casus stelt, wordt deze tot nadenken aangezet. De groep levert geen oordeel of een oplossing. De onderzoekende vragen dienen vooral de reflectie van de casusinbrenger zodat deze kan leren en kan verbeteren.

 

Met het begeleiden van intervisie-bijeenkomsten van leidinggevenden en professionals heb ik ervaring in uiteenlopende branches. Daarnaast ben ik facilitator van intervisiegroepen (voor vakgenoten) bij de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs

Voor beginnende facilitators die vertrouwd willen raken met de basis van intervisie-begeleiding, kan ik een incompany training aanbieden. Zie bijvoorbeeld de driedaagse module in samenwerking met HealthAcademy van Radboudumc.

Bel me voor een vrijblijvende ‘proef-sessie! Daarna krijg je advies over hoe ‘intervisie’ voor jullie team gerealiseerd kan worden.

Back To Top