skip to Main Content

Intervisie

Intervisie is een manier van leren in organisaties. Een collegiaal leerproces waarbij kennis en ervaring wordt gedeeld maar waarbij vooral de professionele opvattingen en het gedrag van de beroepsbeoefenaar centraal staan.

 

Hoe werkt intervisie?

In een (vaste) groep brengen deelnemers om de beurt een vraagstuk in uit de praktijk. In overleg met de inbrenger van het vraagstuk kiest de begeleider vooraf een methode die het best aansluit bij het vraagstuk. Door de vragen die de groep aan de inbrenger van een casus stelt, wordt deze tot nadenken aangezet. De groep levert geen oordeel of een oplossing. De onderzoekende vragen dienen vooral de reflectie van de casusinbrenger zodat deze kan leren en kan verbeteren.

Begeleiding

Ik begeleid intervisiegroepen van leidinggevenden en adviseurs; bijvoorbeeld bij de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA).

Voor facilitators van intervisie-groepen verzorg ik opleidingsmodules. Zie bijvoorbeeld de driedaagse module in samenwerking met Radboud Health Academy.

Graag bespreek ik met jullie op welke wijze ‘leren met intervisie’ voor jullie team of organisatie gerealiseerd kan worden.

Back To Top