skip to Main Content

Lencioni teamprogramma

Voor teams van professionals een fantastisch programma dat zich richt op het overwinnen van “de VIJF frustraties van teamwork” van Patrick Lencioni.

Een programma op basis van Lencioni vraagt een tijdsinvestering van een vijf tot zestal bijeenkomsten (één hele dag bij de start en vervolgbijeenkomsten van een halve dag). Tussen de sessies door werk je aan concrete huiswerkopdrachten, afgestemd op wat er in jullie team speelt.

De VIJF te overwinnen ‘frustraties’ van Lencioni

De eerste opgave is de noodzaak om onderling vertrouwen te ontwikkelen; het gaat om een basis van voldoende ‘psychological safety’. In het programma gebruiken we een veilige methode om verschillen in werk- en communicatiestijl inzichtelijk te maken.

De tweede te overwinnen frustratie, is de angst voor conflict. Als de veiligheid in het team onvoldoende is blijven conflicten uit. Teams hebben echter de moed nodig om het -op sommige punten- oneens te zijn. Het ontwikkelen van vaardigheden voor feedback, discussie en conflict helpen het team hierbij.

Het derde thema is dat van de besluitvorming. Hoe zorg je voor heldere en gedragen afspraken? Hoe voorkom je een schijnharmonie? Hoe leren we goed in als team beslissen zodat een ‘ja’ ook echt een ‘ja’ van iedereen is?

 

Het vierde thema is de ‘accountability’ bij het samenwerken aan de gezamenlijke doelen. Wat zijn hier de verantwoordelijkheden, taken en rolverwachtingen?. Houden we elkaar verantwoordelijk voor wat is afgesproken? En als dat niet zo is, geven we dan feedback en spreken we elkaar daarop ook aan?

Afspraken overeenkomen over gezamenlijke doelen, resultaten en targets is de vijfde en zeer belangrijke stap. We richten ons op de helderheid van de gezamenlijke doelen. Wat heeft prioriteit? Wat zijn de concrete resultaten en waar kunnen we aan zien dat we die hebben bereikt?

Back To Top