Skip to content

Scrum projectteams

Jeff Sutherland (grondlegger Scrum) noemt als kenmerken van excellerende teams in het bedrijfsleven: een zelf-geformuleerde doelgerichtheid die boven het ‘normale’ uitgaat; een zelf-organiserend vermogen en de daarbij behorende bevoegdheden; de teamleden maken gebruik van elkaars aanvullende vaardigheden.
De Scrum methode beoogt de voorwaarden voor excellentie in teamwork in ‘Agile’ organisaties te creëren.

Agile
Het Agile gedachtegoed is in veel organisaties zoals Apple, Google, Facebook, Marktplaats, ING omarmd als leidend principe voor samenwerking en organiseren.
Het zg. Agile-manifesto is niet zozeer een methode, maar een filosofie die waarden benadrukt: Mensen gaan boven procedures; Een werkend resultaat gaat boven een beschrijving; De relatie met de klant gaat boven een lucratief contract; Wendbaarheid gaat boven het volgen van een plan;

Ik werk samen met collega’s in het Go Agile netwerk. De hieraan verbonden professionals zijn gecertificeerde Scrum Masters met ervaring als projectleider, adviseur, trainer of coach in het bedrijfsleven.Het Go Agile netwerk biedt games en simulaties voor kennismaking met het Agile werken; Training en coaching van Scrum masters en Product Owners.

Scrum
 Scrum is ontwikkeld als een methode voor projectmanagement. Aanvankelijk in de IT, maar ook vaker in de ‘non-IT’ wordt Scrum toegepast in teamverband.
In projecten wordt kort-cyclisch gewerkt in ‘sprints’ van telkens vier weken.
Aan het eind van elke sprint wordt een werkbaar (releasable) resultaat opgeleverd aan de ‘Product owner’ waarna weer opnieuw afspraken worden gemaakt voor de volgende sprint.

Back To Top