Skip to content

Teamdoelmatigheid

Richard Beckhard -pionier op het gebied van Organizational Development- is grondlegger van het gedachtengoed over teamdoelmatigheid.

Hij beschreef hoe verstoorde verhoudingen in teams meestal te herleiden waren naar onduidelijkheid of gebrek aan eensgezindheid over ‘doelen en prioriteiten’, ’taken en rolverdeling’ en ‘werkafspraken en procedures’. Dit in tegenstelling met -wat vaak wordt verondersteld- niet verenigbare persoonlijkheden.

Smith en Katzenbach concluderen in de ‘Wisdom of teams’ dat succesvolle teams zich kenmerken door een beperkt aantal teamleden met complementaire vaardigheden; een inspirerende missie, heldere doelen, duidelijke werkafspraken.
Zij benadrukken dat succesvol functionerende teams hoofdzakelijk het resultaat zijn van eisende doelen op teamniveau: “De kracht achter teamvorming is niet de wens om een team te zijn, maar een uitdagend doel dat tot samenwerking dwingt”.
Met name voor management teams zijn de principes van ’teamdoelmatigheid’ uitermate helpend om de effectiviteit te verbeteren.

Back To Top