Skip to content

De blik naar binnen..

Leer elkaar – en daardoor ook jezelf- beter kennen! De Myers Briggs Type Indicator duidt op systematische wijze de gedragsvoorkeuren van het individu op het gebied van communicatie, leiderschap en samenwerking. Het gebruik van de Myers Briggs Type Indicator bevordert een veilige sfeer en maakt teamleden bewust van elkaars bijdragen.

De methode werd ontwikkeld door Isabel Myers en Katherine Briggs. Zij bestudeerden hiertoe jarenlang de theorie van Carl Gustav Jung over psychologische types.

De Myers Briggs Type Indicator is het meest gebruikte en onderzochte instrument ter wereld om verschillen in persoonlijkheid te duiden. De MBTI is vertaald in meer dan dertig talen. Lees meer over de validiteit en betrouwbaarheid van de MBTI

Als gecertificeerd trainer bezit ik veel ervaring met het gebruik van de MBTI in teamverband. Neem vrijblijvend contact op en bel me als je wilt weten of en hoe dit jouw team kan helpen.

Naar aanleiding van heel goede ervaringen met het managementteam over MBTI, samenwerken, besluiten nemen en collegiale consultatie hebben wij Vincent ook gevraagd om verschillende teams medewerkers kennis te laten maken met zijn benadering van vraagstukken in samenwerking binnen teams. Ik vind het knap hoe snel en makkelijk Vincent inspeelt op de deelnemers en kan schakelen op de dilemma’s die er in de verschillende groepen spelen. Met behulp van bruikbare methodiek heeft hij ons stappen verder geholpen in onze teamontwikkeling op verschillende niveaus.

Back To Top