skip to Main Content

Type en team

Leer elkaar – en daardoor ook jezelf- beter kennen!
Het gebruik van Myers Briggs Type Indicator stimuleert openheid en bevordert een veilige sfeer in een team. De methode helpt bij het opbouwen van vertrouwen en verdiept ook het bewustzijn bij de teamleden van de persoonlijke bijdragen.
De methode werd ontwikkeld door Isabel Myers en Katherine Briggs.
Zij bestudeerden hiertoe jarenlang de theorie van Carl Gustav Jung over psychologische types.

Wat is MBTI?

De Myers Briggs Type Indicator is het meest gebruikte en onderzochte instrument ter wereld om verschillen in persoonlijkheid te duiden.De MBTI is beschrijvend van aard en duidt op systematische wijze de gedragsvoorkeuren van het individu. De MBTI is vertaald in meer dan dertig talen.

MBTI in teams

Werkwijze

Als gecertificeerd trainer bezit ik ruime ervaring met het toepassen van de Myers Briggs Type Indicator in teamverband (managementteams, teams van technische, financiële en medische adviseurs). Een professionele werkwijze vraagt in de meeste situaties een tijdsinvestering van één dag en een vervolgbijeenkomst van een halve dag.

Back To Top