Skip to content

World café

  • Het World Café is een thematisch gesprek in een grote groep deelnemers van 40-45 personen. Na een korte introductie gaan de deelnemers in kleine, heterogene groepen in gesprek. Per tafel geeft de host verdere aanwijzingen.
  • Er zijn enkele korte gespreksrondes (van 20 tot 45 minuten) waarin het thema stapsgewijs wordt uitgewerkt. Na elke ronde wisselen de gasten van tafel. De host blijft achter en vertelt de nieuwe groep kort wat eerder is besproken aan zijn tafel. Zo vindt een snelle uitwisseling en vermenging van ideeën plaats. In een afsluitende centrale ronde wordt verdere kruisbestuiving nagestreefd door plenair te presenteren wat per tafel besproken is.
  • Om verandering te bevorderen kan een ‘World café’ een perfecte katalysator zijn. De werkvorm past bij organisatie-ontwikkeling in de traditie van de lerende organisatie zoals Peter Senge dit omschrijft.

Het tekort aan bedrijfsartsen was voor de bedrijfsartsenopleiding van Radboudumc aanleiding om aan de bel te trekken. Gezien de marktontwikkeling was de instroom van 10 tot 20 artsen per jaar te gering om in de behoefte te voorzien. De opdrachtgever zocht een manier om met de voornaamste spelers in de beroepsgroep in gesprek te gaan over de ontstane situatie. We kwamen uit op de organisatie van een World Café in de kunstzinnige omgeving van ‘De Lindenberg” te Nijmegen met de titel: “Wordt de bedrijfsarts met uitsterven bedreigd?” Zie het volledige verslag van ‘SGBO World Café’

Wat was het effect van dit World Café?

  • Er werd een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde (nr.5, 2012);
  • De problematiek kreeg aandacht van de media (BNR-radio);
  • De n.a.v. het World Café gevormde werkgroep, bewerkstelligde dat kamervragen werden gesteld aan minister Schippers;
Back To Top