skip to Main Content

World café

Om verandering te bevorderen kan een ‘World café’ een perfecte katalysator zijn. De werkvorm past bij organisatie-ontwikkeling in de traditie van de lerende organisatie zoals Peter Senge dit omschrijft in The 5th discipline.

Het ‘World café’, de Klanten-carrousel, ‘de Werkconferentie’, Future search’ en ‘Open Space’ zijn andere voorbeelden van interactieve interventies.

Interactieve interventies

Interactieve interventies bevorderen het gezamenlijk betekenis geven aan een bestaande situatie, het ontwikkelen van een gedeelde visie en het gezamenlijk ondernemen van acties om vernieuwing tot stand te brengen.

Een interactieve interventie hoeft niet altijd te bestaan uit ‘talige’ werkvormen (dialoog, debat, discussie of feedback). Ook belevings-gerichte werkvormen zoals gaming en simulatie kunnen er deel van uitmaken.

 

Werkwijze

Interactieve interventies zijn maatwerk en hebben een verbinding met de context van de organisatie. Een passend traject voor uw team of een andere interventie in uw organisatie, ontwerpen we samen! Graag ga ik met u in gesprek. U ontvangt van mij dan een offerte en Plan van Aanpak.

Back To Top