Skip to content

X-teams

Ancona en Bresman beschrijven op basis van onderzoek bij Microsoft, BP en Southwest Airlines het concept van ‘X teams’ (how to build teams that lead, innovate, and succeed). Zij beschrijven hoe ‘goede teams’ falen als zij achterwege blijven om nieuwe kennis en werkwijzen vanuit hun directe omgeving -vaak buiten de organisatie- naar binnen te brengen.

X-teams zijn volgens Ancona en Bresman succesvol doordat zij zich -naast de interne processen- ook sterk richten op processen buiten het team. Ondernemerschap en actief stakeholder-management in de organisatie en daarbuiten, kenmerken de X-teams. Ancona beschrijft dit als ‘scouting’, ‘ambassardorship’ en ’task coördination’. Bewust investeren in contacten met de wereld buiten de organisatie maakt de teams innovatiever en zorgt ervoor dat ze beter in staat zijn -ook in de eigen organisatie- om beslissers te beïnvloeden.

 

 

 

 

In workshopvorm bied ik een actieve kennismaking met het X-team concept. We werken met een originele maar ook beproefde methode aan vraagstukken waarin jij en je collega’s een rol in hebben. Inbrengers van een vraagstuk ontvangen advies. Met elkaar ontwikkel je een gezamenlijke visie op het vergroten van jullie invloed als team.

Back To Top