Skip to content

Krachtenveldanalyses maken in workshop

De Mertensdag is de regionale netwerkdag van de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St. Radboud. De workshop "Krachtenveld-analyse in de eerstelijnszorg" werd samen met GGD Hart van Brabant voorbereid en verzorgd op de netwerkdag. Deelnemers waren huisartsen, specialisten ouderenzorg, gedragswetenschappers,…

Lees meer
Back To Top