Skip to content

Krachtenveldanalyses maken in workshop

De Mertensdag is de regionale netwerkdag van de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St. Radboud. De workshop “Krachtenveld-analyse in de eerstelijnszorg” werd samen met GGD Hart van Brabant voorbereid en verzorgd op de netwerkdag. Deelnemers waren huisartsen, specialisten ouderenzorg, gedragswetenschappers, sociaal geneeskundigen en andere zorgverleners. De workshop werd in de evaluatie als een van de beste workshops van de dag gewaardeerd!

Back To Top