Skip to content

Workshop-carrousel ‘werken in teams’

Het Integraal Kankercentrum Nederland is hét kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het IKNL levert advies en ondersteuning aan professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg. Adviseurs binnen IKNL hebben voortdurend te maken met samenwerking in projecten en werkgroepen. Wij hielden op de afdelingsbijeenkomst op het sfeervolle Kasteel Woerden voor 45-50 adviseurs op de afdelingsbijeenkomst workshops op het gebied van teamwork en samenwerking.

Chantelle de Ruiter gaf een workshop over invloed. Middels oefeningen leerden deelnemers verschillende stijlen kennen. Aan de hand van een eigen praktijksituatie als projectleider onderzochten de adviseurs daarna met welke beinvloedingsstijl zij het meest adequaat kunnen reageren.

Als adviseur in het netwerk is er vaak geen hiërarchische macht beschikbaar. Toch is het van belang de samenwerking in een project op gang te kunnen brengen met de juiste beïnvloedings-stijl.

In de workshop van Vincent van Reusel werd de effectiviteit van samenwerking in de vorm van een simulatie met verrassende gepresenteerd. De projectleiders werd daarna gevraagd een vragenlijst in te vullen over teamdoelmatigheid. Aan de hand van de scores uit de vragenlijst werd het gesprek aangegaan met andere projectleiders omtrent de effectiviteit van hun eigen project.

Adviseurs willen magere resultaten nogal eens verklaren uit de in hun ogen niet optimale samenstelling van hun team, maar als projectleider moeten zij leren leiding geven aan het team dat ze hebben gekregen en niet aan het team dat ze graag gehad zouden willen hebben.

Paul Hilhorst gaf een workshop over het strategisch handelen in het krachtenveld.  Bij het op gang brengen van samenwerking moet de projectleider zich bewust zijn van het krachtenveld in de organisatie of in het werkveld. De adviseurs maakten bij deze methode een visualisatie van de actoren in en rondom hun project. Hierna ontvingen zij feedback en tips van collega’s.

De essentie is dat we als projectleider leren te kijken naar het krachtenveld als een systeem waar we zelf ook als adviseur deel van uitmaken.

Back To Top