Skip to content

World café in de Lindenberg

Het dreigend tekort aan bedrijfsartsen was voor SGBO (de bedrijfsartsenopleiding van Radboudumc) aanleiding om aan de bel te trekken. Het Capaciteitsorgaan berekende dat jaarlijks 145 artsen moeten worden opgeleid om de beroepsgroep op peil te houden. Gezien de marktontwikkelingen en veranderingen in de manier van werken, wellicht een ruime inschatting. Maar duidelijk was dat de instroom van 10 tot 20 artsen per jaar te gering was om in de behoefte te voorzien.
De vraag vanuit SGBO was: Is er een gedeelde zorg en een visie bij de voornaamste spelers in de beroepsgroep over de ontstane situatie? Wat verwachten we hierin van elkaar? De opdrachtgever zocht een interactieve werkwijze om met elkaar in gesprek te gaan. We kwamen uit op de organisatie van een World Café in de kunstzinnige omgeving van ‘De Lindenberg” te Nijmegen met de titel: “Wordt de bedrijfsarts met uitsterven bedreigd?”

World Café: een thematisch gesprek in een grote groep deelnemers van 40-45 personen. Na een korte introductie gaan de deelnemers in kleine, heterogene groepen in gesprek. Per tafel geeft de host verdere aanwijzingen. Er zijn enkele korte gespreksrondes (van 20 tot 45 minuten) waarin het thema stapsgewijs wordt uitgewerkt. Na elke ronde wisselen de gasten van tafel. De host blijft achter en vertelt de nieuwe groep kort wat eerder is besproken aan zijn tafel. Zo vindt een snelle uitwisseling en vermenging van ideeën plaats. In een afsluitende centrale ronde wordt verdere kruisbestuiving nagestreefd door plenair te presenteren wat per tafel besproken is.

Deelnemers waren vertegenwoordigers van de grote arbodiensten, werving- en detacheringsbureaus, zelfstandige bedrijfsartsen, de beroepsverenigingen (NVAB, NVVG, BA&O), de Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie, en de vervolgopleidingen Bedrijfsgeneeskunde SGBO en de NSPOH. Om alles in goede banen te leiden was er een crew van tien personen belast met de voorbereiding, programmaleiding en verslaglegging.

Wat leverde het op?

  • Een artikel over de opzet en de resultaten werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde (nummer 5, 2012);
  • De werkgroep die n.a.v. het World Café werd gevormd, bewerkstelligde dat kamervragen werden gesteld aan minister Schippers;
  • De problematiek kreeg hiermee de aandacht kreeg van de landelijke politiek en de media (BNR-radio)
Back To Top