Skip to content

Ontwikkeling van zelfsturende teams en teamcoaches

Het CIZ wordt als publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) gefinancierd door het ministerie van VWS. Het CIZ beoordeelt of een aanvrager als burger recht heeft op zorg via de Wet langdurige zorg. Aanvragen worden behandeld door beoordelaars en onderzoekers op basis van uniforme richtlijnen en criteria.

Het programma met de regio Noord West (Amsterdam) omvatte meerdere trajecten. Met het MT werd eerstens aandacht besteedt aan de eigen teamvorming en de visie op de aansturing van de teams in de regio N.W.

Regiomanager John Braspenninckx hierover:

Met Vincent hebben we als team een op maat gemaakt programma doorlopen. Kenmerkend zijn z’n open houding en de hoeveelheid kennis die hij op het goede moment weet te gebruiken. Vincent weet je te prikkelen en tot nadenken aan te zetten. Dit maakt dat het hele managementteam enthousiast is, wil leren en open staat voor verandering. Een zeer waardevolle bijdrage voor ons team dus!

Met de zes teams van professionals was het programma gebaseerd op de principes van Patrick Lencioni. De thema’s waren: versterken van vertrouwen, gedragen besluitvorming en commitment aan taakverdeling en resultaat in teamverband. Dit alles opdat de afgesproken resultaten konden worden behaald betreffende het percentage ‘juist besluit’ (Kwaliteit), de hoeveelheid behandelde aanvragen per team (Kwantiteit) en het service-niveau (Klanttevredenheid).

Teamcoach Guri Laan hierover:

Naar aanleiding van heel goede ervaringen met het managementteam over MBTI, samenwerken, besluiten nemen en collegiale consultatie hebben wij Vincent ook gevraagd om verschillende teams medewerkers kennis te laten maken met zijn benadering van vraagstukken in samenwerking binnen teams. Ik vind het knap hoe snel en makkelijk Vincent inspeelt op de deelnemers en kan schakelen op de dilemma’s die er in de verschillende groepen spelen. Met behulp van bruikbare methodiek heeft hij ons stappen verder geholpen in onze teamontwikkeling op verschillende niveaus.

Teamcoach Margo Hogervorst hierover:

Inmiddels ken ik Vincent al een aantal jaar als coach en trainer van ons management team. Vincent weet ons keer op keer mee te nemen in zijn enthousiaste wijze van vertellen en zijn praktische aanpak.  Voor mij altijd inspirerend. Mede door Vincent zijn er in ons team én in de teams die wij coachen veranderingen gerealiseerd waarmee we verder willen en kunnen.

Teamcoach Monique Voogt hierover:

Vincent heb ik ervaren als een zeer professionele trainer. Hij verdiept zich goed in het bedrijf en weet gebruik te maken van die kennis in de trainingen. Met veel enthousiasme weet hij iedereen alert te houden. Hij heeft met de MBTI in mijn team toegepast en mooie verdiepingen aangebracht, waardoor we er echt wat aan hebben in de praktijk

Back To Top