Skip to content

Ontwikkeling van zelfsturende teams en teamcoaches

Het CIZ wordt als publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) gefinancierd door het ministerie van VWS. Het CIZ beoordeelt of een aanvrager als burger recht heeft op zorg via de Wet langdurige zorg. Aanvragen worden behandeld door beoordelaars en onderzoekers op basis…

Lees meer
Back To Top