Skip to content

Teamdag op maat voor zorgprofessionals

Amarant biedt zorg aan mensen met een beperking in de vorm van ambulante begeleiding, dagbesteding, werk en/of wonen met zorg. De organisatie heeft specialistische zorg en expertise in huis voor cliënten met (zeer) ernstige of meervoudige beperkingen. De nieuwe clustermanager van werk- en dagbesteding ‘De Cirkel” wilde met het team in een gefaciliteerde sessie, de knelpunten in de samenwerking bespreken.

Het programma voor de ochtend werd met outdoor oefeningen ingevuld, gevolgd door een nabespreking in een veilige sfeer om persoonlijke feedback te geven en te ontvangen. Vervolgens werd aan de hand van de theorie en de vragenlijst van de Belbin-teamrollen inzicht gegeven in de wijze waarop de rollen zichtbaar waren in elkaars kwaliteiten en valkuilen.
In de middag stond het werkproces zelf binnen ‘De Cirkel’ centraal. Aan de hand van de verschillende knelpunten werden nu rolverwachtingen tussen client-begeleiders, activiteitenleiders, coördinator en clustermanager besproken. Tilly Jumelet hierover:

“Binnen Amarant heeft Vincent voor het cluster werk- en dagbesteding ‘De Cirkel’ een teamdag ingevuld. Hij heeft hier in de voorbereiding veel tijd besteed aan het achterhalen van de vraag en het afspreken van de te behalen doelstellingen. Hij heeft daar vervolgens een prettig afwisselende dag van gemaakt waarbij actieve spelelementen werden afgewisseld door serieuzere werkvormen. 

De dag had een voorspoedig verloop! Wat gebeurde er nu met geleerde en welke afspraken werden er gemaakt?
Clustermanager Tilly Jumelet hierover;

De teamleden hebben deze dag als prettig en leerzaam ervaren, en daarbij heeft het gehele programma een goede aanzet gegeven voor het teamontwikkel-plan zoals dat nu verder vormgegeven kan worden. Vincent, bedankt voor je snelle en doeltreffende insteek van deze dag!” 

Back To Top