Skip to content

Ontwikkeling van zelfsturende teams en teamcoaches

Het CIZ wordt als publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) gefinancierd door het ministerie van VWS. Het CIZ beoordeelt of een aanvrager als burger recht heeft op zorg via de Wet langdurige zorg. Aanvragen worden behandeld door beoordelaars en onderzoekers op basis…

Lees meer

Workshop-carrousel ‘werken in teams’

Het Integraal Kankercentrum Nederland is hét kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het IKNL levert advies en ondersteuning aan professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de…

Lees meer

Professioneel adviseren en presenteren in teams

In het 'Zorg van de zaak netwerk' zijn meerdere organisaties gebundeld op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg: arbodiensten, bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische dienstverlening, bedrijfsfysiotherapie en reïntegratie. MaetisAerdyn en Arbovitale zijn de arbodienstverleners. Voor de artsen bij MaetisAerdyn en Arbovitale werd een driedaags programma ontworpen op…

Lees meer

World café in de Lindenberg

Het dreigend tekort aan bedrijfsartsen was voor SGBO (de bedrijfsartsenopleiding van Radboudumc) aanleiding om aan de bel te trekken. Het Capaciteitsorgaan berekende dat jaarlijks 145 artsen moeten worden opgeleid om de beroepsgroep op peil te houden. Gezien de marktontwikkelingen en…

Lees meer

Beter projectmatig werken

Diagnostiek voor U is één van de leidende eerstelijns diagnostische organisaties in Nederland, verricht bloedonderzoek, röntgenfoto’s, zwangerschapsecho’s, MRI-scans, cardiovasculair onderzoek en diabetescontrole. De zorginstelling heeft te maken heeft met toenemende marktwerking en een snel veranderende zorgvraag waardoor de organisatie meer dan…

Lees meer
Back To Top