Skip to content

Vincent heeft een natuurlijke manier van coachen. Hij laat het gesprek stromen door vragen te stellen en terug te geven. Op de juiste momenten verwerkt hij theoretische inzichten of modellen zodat dingen een plaats krijgen. Ik heb ervaren dat zo’n ankerpunt in de onderstroom in de bovenstroom veel verandering teweeg kan brengen!

Back To Top